Poland

Wlodzimierz PIETRASZKO


ul. Kurpiow 14
52-214 WROCLAW ( Poland)
Phone : + 48 (71) 3681193
Fax : + 48 (71) 3687027
e-mail :
pietraszko@bonsai.pl
Website : www.bonsaiklub.pl